Nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi

Forskningsmeldingen fra 2005 - Vilje til forskning, slås det fast at nye materialer og nanoteknologi er et av de prioriterte teknologiområdene i forskningspolitikken. Kunnskapsminister Øystein Djupedal fikk 23.11.06 overlevert nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi av Norges forskningsråd.

 

I Forskningsmeldingen fra 2005 - Vilje til forskning, slås det fast at nye materialer og nanoteknologi er et av de prioriterte teknologiområdene i forskningspolitikken. Kunnskapsminister Øystein Djupedal fikk 23.11.06 overlevert nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi av Norges forskningsråd.

 

Norge skal bli en ledende forskningsnasjon innenfor utvalgte nisjer av nanovitenskap og nanoteknologi. Gjennom fundamental innsikt, avansert teknologi og bred tverrfaglig kompetanse skal Norge etablere etsolid grunnlag for økt verdiskapning, ny næringsvirksomhet og ny erkjennelse.

Klikk her for å åpne dokumentet (pdf-format)