Nasjonal strategi for spesialisthelsetjenester for eldre 2008-2012

Departementet legger fram en strategi for spesialisthelsetjenester for eldre for å møte de fremtidige utfordringene på en helhetlig måte. Strategien omfatter områder der det bør rettes særlig oppmerksomhet: mestring, forebygging, tilbud i sykehus, samhandling med kommunehelsetjenesten, rekruttering av personell, forskning og finansiering.

Departementet legger fram en strategi for spesialisthelsetjenester for eldre for å møte de fremtidige utfordringene på en helhetlig måte. Strategien omfatter områder der det bør rettes særlig oppmerksomhet: mestring, forebygging, tilbud i sykehus, samhandling med kommunehelsetjenesten, rekruttering av personell, forskning og finansiering.