Nasjonalkontor for EUs nye utdanningsprogram

Det nasjonale driftsansvaret for EUs nye integrerte program for livslang læring (2007-2013) legges til Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SiU) (14.02.05)

SIU blir nasjonalkontor for EUs nye utdanningsprogram i perioden 2007-2013

Utdannings- og forskningsdepartementet har besluttet å legge det nasjonale driftsansvaret for EUs nye, integrerte program for livslang læring i perioden 2007-2013 til Senter for internasjonalisering av høyere utdanning i Bergen.

Det nye programmet vil erstatte Sokrates og Leonardo da Vinci samt en rekke andre europeiske samarbeidsprosjekter på utdanningsområdet. En avgjørende faktor i beslutningen om å samle det nasjonale driftsansvaret ved SIU er hensynet til det nye programmets integrerte profil.

For mer informasjon om det nye programmet, se Kommisjonens websider: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html