Eksportkontroll - skjemaer og dokumenter

Oppdatert august 2014

Eksportkontroll - skjemaer og dokumenter

 

Skjemaene lastes ned på egen PC og eventuelt i egen firmamal før utfylling. Sendes til lisens@mfa.no

 

 

Kort informasjon vedrørende søknad om utførselSøknad om forhåndstillatelse til eksport til Russland

PDF-format

Word-format

Søknad om lisens

 

PDF-format

Excel-format

Sluttbrukererklæring,
liste II-varer

 

 

Word-format

 

PDF-format

Kundeerklæring,
liste I-varer

 

 

Word-format

 

PDF-format

Sluttbrukererklæring,
liste I-varer

 

 

Word-format

 

PDF-format

Rapportskjema

 

 

Excel-format

 

Søknad om importsertifikat

 

 

Word-format

 

PDF-format

Søknad om leveringsbevis

 

 

Word-format

 

PDF-format

Registreringsskjema for generell overføringslisens

 

 

Word-format

 

PDF-format

Søknad om pengeoverføring
til/fra Iran

 

 

Word-format

 

PDF-format

Søknad om sertifisering

 

   

PDF-format