Nordisk designkonkurranse - avslutningskonferanse

Avslutningskonferanse 4. april 2002 for nordisk designkonkurranse:

Den moderne reisen – tilgjengelighet i kollektivtrafikken

Avslutningskonferanse - den moderne reisenVinnerene av designkonkurransen "Den moderne reisen" blir presentert på en avslutningskonferanse i Helsingfors, Finland, den 4. april 2002.

Informasjon om designkonkurransen

Å reise kollektivt er nødvendig for at samfunnet skal fungere. Flere og flere innser at det finnes store miljø- og tidsmessige gevinster ved at flere reiser kollektivt.

Mange har i dag ikke mulighet til å benytte det kollektive transporttilbudet. Det gjelder blant annet mennesker med ulike funksjonshemninger, småbarnsforeldre og en økende gruppe eldre.

For å fremme en utvikling i retning av reisevaner som er på linje med moderne krav til tilgjengelighet, bedret livskvalitet og samfunnsøkonomisk ansvar, tok Det nordiske handikappolitiske rådet i samarbeid med de nordiske transportministre i 2001 initiativ til en nordisk designkonkurranse.

Konkurransen avsluttes med en konferanse i Finlandia-huset i Helsingfors, Finland, den 4. april 2002.

Påmelding til
Det nordiske handikappolitiske rådet
Boks 510
SE-162 15 Vällingby
Sverige
Faks: +46 8 739 24 00
E-post: nsh@nsh.se

Program

9.30

Registrering og kaffe

10.00

Innledning
Ordstyrer: Finn Petrén, Det nordiske handikappolitiske rådet

10.15

Åpningsforedrag
Kommunikasjonsminister Kimmo Sasi, Finland

10.30

Den moderne reisen – fra start til mål
Lisa Warsén, anaLINK, prosjektleder, Sverige

11.00

Den moderne reisen – fra ulike perspektiv
Brukerperspektiv
Pelle Kölhed, Riksforbundet for Trafikk- och Polioskadade, Sverige
Kollektivtrafikkperspektiv
Inge Os, plan- og markedssjef, Vest-Agder kollektivtrafikk, Norge
Designperspektiv
Professor Yrjö Sotamaa, rektor ved Konstindustriella högskolan, Finland

11.45

Juryens reise
Palle Simonsen, juryens formann, Danmark

12.00

Lunsj

13.30

Den moderne reisen - premieseremoni
Hannu Kähönen, managing director, Creadesign Ltd, Finland

14.00

Presentasjon av vinnende bidrag

15.50

Konferansen avsluttes

16.00 – 18.00

Mottakelse og åpning av utstilling med konkurransebidragene

VEDLEGG
Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.