Nordisk designkonkurranse - avslutningskonferanse

Avslutningskonferanse 4. april 2002 for nordisk designkonkurranse:

Den moderne reisen – tilgjengelighet i kollektivtrafikken

Avslutningskonferanse - den moderne reisenVinnerene av designkonkurransen "Den moderne reisen" blir presentert på en avslutningskonferanse i Helsingfors, Finland, den 4. april 2002.

Informasjon om designkonkurransen

Å reise kollektivt er nødvendig for at samfunnet skal fungere. Flere og flere innser at det finnes store miljø- og tidsmessige gevinster ved at flere reiser kollektivt.

Mange har i dag ikke mulighet til å benytte det kollektive transporttilbudet. Det gjelder blant annet mennesker med ulike funksjonshemninger, småbarnsforeldre og en økende gruppe eldre.

For å fremme en utvikling i retning av reisevaner som er på linje med moderne krav til tilgjengelighet, bedret livskvalitet og samfunnsøkonomisk ansvar, tok Det nordiske handikappolitiske rådet i samarbeid med de nordiske transportministre i 2001 initiativ til en nordisk designkonkurranse.

Konkurransen avsluttes med en konferanse i Finlandia-huset i Helsingfors, Finland, den 4. april 2002.

Påmelding til
Det nordiske handikappolitiske rådet
Boks 510
SE-162 15 Vällingby
Sverige
Faks: +46 8 739 24 00
E-post: nsh@nsh.se

Program

9.30

Registrering og kaffe

10.00

Innledning
Ordstyrer: Finn Petrén, Det nordiske handikappolitiske rådet

10.15

Åpningsforedrag
Kommunikasjonsminister Kimmo Sasi, Finland

10.30

Den moderne reisen – fra start til mål
Lisa Warsén, anaLINK, prosjektleder, Sverige

11.00

Den moderne reisen – fra ulike perspektiv
Brukerperspektiv
Pelle Kölhed, Riksforbundet for Trafikk- och Polioskadade, Sverige
Kollektivtrafikkperspektiv
Inge Os, plan- og markedssjef, Vest-Agder kollektivtrafikk, Norge
Designperspektiv
Professor Yrjö Sotamaa, rektor ved Konstindustriella högskolan, Finland

11.45

Juryens reise
Palle Simonsen, juryens formann, Danmark

12.00

Lunsj

13.30

Den moderne reisen - premieseremoni
Hannu Kähönen, managing director, Creadesign Ltd, Finland

14.00

Presentasjon av vinnende bidrag

15.50

Konferansen avsluttes

16.00 – 18.00

Mottakelse og åpning av utstilling med konkurransebidragene

VEDLEGG