Nordisk designkonkurranse - oppstartskonferanse

Oppstartskonferanse 4. april 2001 for nordisk designkonkurranse:

Den moderne reisen – tilgjengelighet i kollektivtrafikken

Program

Å reise kollektivt er nødvendig for at samfunnet skal fungere. Flere og flere innser at det finnes store miljø- og tidsmessige gevinster ved at flere reiser kollektivt.

Mange har i dag ikke mulighet til å benytte det kollektive transporttilbudet. Det gjelder blant annet mennesker med ulike funksjonshemninger, småbarnsforeldre og en økende gruppe eldre.

For å fremme en utvikling i retning av reisevaner som er på linje med moderne krav til tilgjengelighet, bedret livskvalitet og samfunnsøkonomisk ansvar har Det nordiske handikappolitiske rådet i samarbeid med de nordiske transportministre tatt initiativ til en nordisk designkonkurranse i 2001.

Konkurransen starter med en inspirerende konferanse på Dansk Design Center i København den 4. april 2001.

Påmelding snaresttil
Det nordiske handikappolitiske rådet
Boks 510
SE-162 15 Vällingby
Sverige
Faks: +46 8 739 24 00

Program

9.30

Registrering og kaffe

10.00

Innledning
Ordstyrer: Finn Petrén, Det nordiske handikappolitiske rådet

10.15

Behovet for innsats for å øke tilgjengeligheten
Jacob Buksti, Trafikminister, Danmark

10.45

Sånn er det! En film om hvordan det ser ut og hvilke problemer som finnes
Lisa Wacklin, Svensk Industridesign i samtale med Bente Skjetne, Norges Handikappforbund om handikappede situasjoner gjennom hele reisen

11.15

Forskning og fakta og tilgjengelighet
Agneta ståhl, Lunds Tekniska Högskola, Sverige

11.45

Konkurransen – mål og innhold
Lisa Warsén, anaLINK, prosjektleder

12.15

Lunsj

13.30

Hvem har ansvar for tilgjengeligheten?
Noen eksempler fra de nordiske landene og en dialog rundt planlegging og utvikling
Gaustadbanen, Tore Kåss, Oslo Sporveier, Norge
Kuopio, Tiia Oksanen, Kuopio stad, Finland
København Metro, Henrik Priess Christensen, Carl Bro A/S, Danmark
Gävle Centralstation, Lennart Burström, X-Trafik, Sverige

15.00

Kaffe

15.30

Kan man konkurrere fram nye ideer?
Birgitta Capetillo, Dansk Design Center

16.00

Konferansen avsluttes – Konkurransen starter
Palle Simonsen, juryens formann

VEDLEGG