Norge i et globalt utdanningsmarked

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Norge i et globalt utdanningsmarked

Rapport fra fagseminar 8. november 2004

Lenke til rapporten (pdf-fil)

Publisert 20.12.2004