Norges flysikkerhetsprogram

Norge har innført et statlig flysikkerhetsprogram, etter initiativ fra FNs sivile luftfartsorganisasjon, International Civil Aviation Organization (ICAO).

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Luftfartsdirektør Lars Kobberstad signerte Norges første statlige flysikkerhetsprogram i Bodø 27. januar 2017. 

Flysikkerhetsprogrammet fastsetter konkrete forbedringsmål for kommersiell luftfart i Norge. Det beskriver hvordan Luftfartstilsynet skal bruke flysikkerhetsinformasjon bedre, samt arbeide mer systematisk for å påvirke luftfartsaktørenes sikkerhetsarbeid. Alle som driver med luftfartsaktiviteter skal i fellesskap bidra til å nå disse målene

Les hele programmet (pdf).