Normalpolitivedtekt med kommentarer

Innledning

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

Kapittel II Orden på offentlig sted

Kapittel III Sikring av ferdselen

Kapittel IV Renhold på offentlig sted

Kapittel V Hindre tilgrising

Kapittel VI Offentlige anlegg

Kapittel VII Dyr

Kapittel VIII Arrangementer på offentlig sted m.v.

Kapittel IX Barn

Kapittel X Forskjellige bestemmelser