Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) - Tildelingsbrev 2015