Historisk arkiv

Norske miljømål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Oversikt over resultatområder og virkemidler

Dette er en oversikt over Miljøverndepartementets virkemidler og resultatområder med konkrete mål.

T-1508, 2011
ISBN 978-82-457-0455-6

Dette er en oversikt over Miljøverndepartementets virkemidler og resultatområder med konkrete mål.
Det enkelte resultatområdet synliggjør regjeringens miljøpolitiske satsing gjennom de nasjonale målene. De nasjonale målene er fastsatt på bakgrunn av regjeringens politikk, enten i stortingsmeldinger, proposisjoner eller andre politiske dokumenter.

Norske miljømål