NOU 1995: 11

Statsbankene under endrede rammevilkår

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartemenet

Ved kongelig resolusjon av 7. oktober 1994 ble det oppnevnt et utvalg som på prinsipielt grunnlag skulle vurdere statsbankenes rolle og funksjon. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 29. mars 1995

Per Kleppe

Berit Klemetsen

Jørn Rattsø

Anna Rønmo

Ole Gabriel Ueland

Knut Eeg

Sigbjørn Atle Berg

Thomas Ekeli

Anita Nergård

Til toppen
Til dokumentets forside