NOU 1998: 9

Hvis det haster.....— Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalg for utredning av faglige krav til akuttmedisinsk beredskap ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet i brev av 8. september 1997.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Utvalgets innstilling er enstemmig.

Oslo, den 2. juni 1998

Daniel Haga

Christian Bjelke

Gerd Ersdal

Otto Hauglin

Ragnhild Hellesø

Nina Hesselberg

Jan Erik Nilsen

Jo Telje

Magnhild Tveita

Kåre Tønnesen

Barthold Vonen

Grete Wold

Terje Olav Øen

Mette Bakkeli

Just Thoner

Til dokumentets forside