Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 1999: 21

Lov om miljøvern på Svalbard— (svalbardmiljøloven)

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Miljøvernlovutvalget for Svalbard ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 26 oktober 1996 for å fremme forslag til miljøvernlov for Svalbard og Jan Mayen.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til lov om miljøvern for Svalbard. Utredningen er enstemmig.

Oslo, 7 mai 1999

Inge Lorange Backer

Arnoldus Schytte Blix

Heidi Brun

Kjell Grønnevet

Rune Bård Hansen

Eli Heiberg

Tore Ising

Elisabeth Jernqvist

Frigg Jørgensen

Hilde Markhus

Pål Prestrud

Morten Ruud

Øyvind Schreiner

Mari Skåre

Johs Vik

Mette Møglestue

Til toppen
Til dokumentets forside