NOU 2000: 7

Ny giv for nyskaping— Vurdering av tiltak for økt FoU i næringslivet

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og handelsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 23. april 1999 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere tiltak for stimulering av økt privatfinansiering av FoU. Utvalget legger med dette fram sin rapport.

Oslo, 8. mars 2000

Arild Hervik leder

Taran Fæhn

Christian Hambro

Tor Jakob Klette

Petter Planke

Karen Helene Midelfart Knarvik

Hanne Refsholt

Keith Smith

Ragnhild Sohlberg

Jon M. Hekland Carl Huitfeldt Robert Madsen Aarne Ø. Røvik Siren Solhaug Geir Åvitsland

Til toppen
Til dokumentets forside