Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2001: 29

Best i test?— Referansetesting av rammevilkår for verdiskaping i næringslivet

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og handelsdepartementet

«Referansetestingsutvalget» ble oppnevnt ved kronprinsregentens resolusjon av 2. mars 2000. Utvalget skulle vurdere referansetesting som metode og utvikle et system for referansetesting av norske rammevilkår av betydning for verdiskaping i næringslivet. Utvalget skulle videre sammenligne Norge med utvalgte land og på bakgrunn av dette analysere forholdene for verdiskaping i Norge. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, desember 2001

Einar Hope leder

Tone Haraldsen

Anthony Kallevig

Lars Mathiesen

Sissel Monsvold

Svein Olav Nås

Torger Reve

Katarina Sætersdal

Hege Torp

Bent Fester Sunde Sekretariatsleder Carl Huitfeldt Silje Ones Narvestad Per S. Nestande Aarne Røvik

Til toppen
Til dokumentets forside