Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2002: 19

Avfallsforebygging— En visjon om livskvalitet, forbrukerbevissthet og kretsløpstenkning

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Et utvalg til å utrede tiltak for avfallsreduksjon ble oppnevnt av Miljøverndepartementet i 2001.

Utredningen er avgitt enstemmig, bortsett fra to mindre særmerknader vedrørende forurensningslovens avfallsdefinisjoner.

Utvalget leverer med dette utredningen og anser arbeidet for avsluttet.

Oslo, 11. oktober 2002

Heidi Sørensen leder (frem til februar 2002) Frank Jenssen leder (fra februar 2002)

Anne Helene Lindseth

Martin Rolness

Helge Fredriksen

Helge Brattebø

Olav Skogesal

Ingrid Hitland

Signy R. Overbye

Ottar Samuelsen

Bård Jakobsen

Anna Risnes

(til desember 2001)

Ingun Grimstad Klepp

(fra desember 2001)

Øystein Sætrang

Til toppen
Til dokumentets forside