Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2003: 6

Hva koster det?— Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Utvalget for å vurdere føringsprinsipper for statsbudsjettet og statsregnskapet samt innføring av flerårig budsjettering ble oppnevnt med kongelig resolusjon 14. september 2001. Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Innstillingen er enstemmig.

Oslo, 27. januar 2003

Marianne Andreassen

Harald Brandsås

Anna Lena Rømo

Malin Soltvedt Nossum

Ingun Hagesveen Weltzien

Trond Fevolden

Knut Moum

Pål Ulla

Gunnar Hals

Espen Erlandsen

Torstein Sørbotten

Rune Aslaksen

Anniken Esrød Hoelsæter

Til toppen
Til dokumentets forside