Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2003: 34

Mellom stat og marked— Selvstendige organisasjonsformer i staten

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet oppnevnte 22. august 2002 et utvalg for å utrede behovet for og hensiktsmessigheten av statsforetaksformen og alternative selskapsformer for statlige virksomheter. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo, 12. desember 2003

Inger-Johanne Sand leder

Knut Boye

Øystein Solheim Lien

Inger Johanne Pettersen

Asle Aarbakke

Tone Ibenholt

Janne K. Kjøllesdal

Sidsel Søvik

Til toppen
Til dokumentets forside