NOU 2007: 05

Frarådningsplikt i kredittkjøp

Frarådningsplikt i kredittkjøp — Utredning nr. 17 fra Banklovkommisjonen

Les dokumentet