NOU 2007: 7

Fritz Moen og norsk strafferettspleie

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Ved kgl. res. av 8. september 2006 ble oppnevnt et utvalg for å granske straffesakene mot Fritz Moen. Utvalget legger med dette frem sin rapport. Rapporten er enstemmig på alle punkter.

Utvalget benytter anledningen til å takke Sør-Trøndelag politidistrikt for velvillig bistand i forbindelse med granskningen. Utvalget takker også de vitenskapelige assistentene Sissel Kjøde og Erlend Baldersheim for hjelp ved ferdigstillelsen av rapporten.

Bergen/Hamar/Drammen, den 25. juni 2007

Henry John Mæland

Ingrid Lycke Ellingsen

Inger Marie Dons Jensen

Roald Hopsnes

Til dokumentets forside