Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2007: 10

Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering— Gjennomføring av EØS-regler tilsvarende EUs tredje hvitvaskingsdirektiv i norsk rett

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 10. november 2006 ble det oppnevnt et lovutvalg for vurdering av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering samt tiltak mot manipulering av finansiell informasjon. Lovutvalget legger med dette frem utredning om tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering, med forslag til ny hvitvaskingslov og ny hvitvaskingsforskrift.

Oslo, 24. august 2007

Kristin Normann

leder

Cecilie Ask

Hege Dahl

Sven Arild Damslora

Olav Hasaas

Ingebret Grude Hisdal

Helge Jakob Kolrud

Sven L’Abée-Lund

Frode Mellemvik

Ida Kinn Nilsen

Sandra Riise

Atle Roaldsøy

Gunn-Heidi Tannum

Per Arne Dæhli

Per Christian Bærøe

Til toppen
Til dokumentets forside