Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2008: 20

Skadeforsikringsselskapenes virksomhet— Utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 20, NOU 2008: 20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet, med utkast til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven).

Finansdepartementet har i flere mandater og oppdrag til Banklovkommisjonen forutsatt at det på et tidspunkt skal foretas en gjennomgang av virksomhetsreglene for skadeforsikring. Banklovkommisjonen startet opp sitt arbeid med virksomhetsreglene for skadeforsikring i januar 2005. Ved brev av 2. mai 2005 og 23. november 2006 har Finansdepartementet bedt Banklovkommisjonen se på særlige forhold knyttet til kontoordninger i skadeforsikring og erstatningsordninger som dekker kunders ansvar for overtredelsesgebyr eller bøter som følge av lovovertredelser, i tilknytning til den pågående gjennomgangen av virksomhetsreglene for skadeforsikring.

Ved lovutkastet til nye virksomhetsregler for skadeforsikring i denne utredningen vil forsikringsloven fremstå i en fullstendig revidert og modernisert form. Banklovkommisjonen har i tidligere utredninger gått igjennom virksomhetsreglene for livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak.

Banklovkommisjonens lovutkast til nye virksomhetsregler for skadeforsikring innebærer på en rekke punkter at sentrale hovedprinsipp i gjeldende forskriftsregler for skadeforsikring, løftes opp i forsikringsloven. På en del områder er det funnet grunn til å foreslå materielle endringer og presiseringer i forhold til eksisterende regelverk. Dette gjelder blant annet for forsikringstekniske avsetninger som følge av innføring av nye regnskapsregler for forsikring. Lovutkastet inneholder videre utkast til nye regler om selvforsikringsordninger. Det er også utformet et opplegg for utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer for privatkunder som omfatter tilfelle der forsikringsselskapene etter de nye reglene i forsikringsavtaleloven i utgangspunktet kan nekte kunden forsikring.

Banklovkommisjonens forslag er enstemmig.

Oslo, 29. oktober 2008

Erling Selvig

leder

Olav Breck Ottar Dalsøren Sverre Dyrhaug

Kjersti Elvestad Eystein Gjelsvik Arnhild Dordi Gjønnes

Øivind Fegth Knutsen Øystein Løining Anne-Lise Løfsgaard

Per Melsom Anne Nesheim Egeberg Solveig Nordkvist

Astrid Nyberget Erling G. Rikheim Marius Ryel

Rolf A. Skomsvold Kristin Skrede Per Anders Stalheim

Liv Synnøve Taraldsrud Bente Øverli

Lise Ljungmann Haugen (hovedsekretær)

Jørgen Keiserud

Kari Lærum

Til toppen
Til dokumentets forside