NOU 2009: 19

Skatteparadis og utvikling

Til innholdsfortegnelse

Til Utenriksdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 27. juni 2008 ble det oppnevnt et ekspertutvalg til å foreta en utredning av de lukkede jurisdiksjoners funksjon i forhold til kapitalflukt fra utviklingsland. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

18. juni 2009

Guttorm Schjelderup leder

Alexander Cappelen

Jon Gunnar Pedersen

Morten Eriksen

Anne Fagertun Stenhammer

Lise Lindbäck

Odd-Helge Fjeldstad

Eva Joly

Marte Gerhardsen

Ragnar Torvik

Til dokumentets forside