NOU 2010: 10

Tilpassing til eit klima i endring— Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane

Til innhaldsliste

Til Miljøverndepartementet

Ved kongeleg resolusjon 5. desember 2008 nedsette regjeringa eit utval for å greie ut samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensane av klimaendringane. Utvalet legg med dette fram si utgreiing.

Oslo 15. november 2010

Oddvar Flæte

Leiar

Arne Bardalen

Linda Dalen

Helge Drange

Ingeborg Gjærum

Inger Hanssen-Bauer

Hege Hisdal

Grete Kaare Hovelsrud

Janne Karlsen

Sverre Atle Larssen

Elisabeth Nyeggen

Preben Ottesen

Steinar Pedersen

Gordana Petkovic

Svein Sundby

Haakon Vennemo

Jostein Aanestad

Marianne Karlsen

Astri Hildrum

Nina Neby Hansen

Maria Kløverød Lyngstad

Haavard Stensvand

Anne Stoltenberg

Tor-Ivar Wammer

Til forsida