NOU 2010: 8

Med forskertrang og lekelyst — Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Utvalget om pedagogisk tilbud til førskolebarn ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2009. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 1. oktober 2010

Loveleen Rihel Brenna

Leder

Mimi Bjerkestrand

Stig Broström

Bente Fagerli

Ingrid Hernes

Øivind Hornslien

Magne Mogstad

Thomas Moser

Terje Ogden

Magne Raundalen

Eli Rygg

Bjørg Tørresdal

Hege Sevatdal

Sekretariatsleder

Aase Gimnes

Katrine Giæver

Lene Karlstad

Mette Lund

Elisabeth Løvaas

Til toppen
Til dokumentets forside