Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2011: 12

Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag

Til innholdsfortegnelse

Til Kulturdepartementet

Kulturdepartementet oppnevnte 17. juli 2009 et utvalg som skulle utrede ansvarssystemet på medieområdet. Utvalget ble bedt om å ta utgangspunkt i de overordnede politiske målsetningene om å sikre ytringsfriheten og medienes redaksjonelle frihet samt hensynet til personvern, rettssikkerhet og effektiv håndhevelse av rettsreglene på området. Utvalget skulle legge til grunn de gjeldende materielle reglene om grensene for ytringsfriheten, herunder reglene om ærekrenkelser og privatlivets fred.

Medieansvarsutvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 15. juni 2011

Helge Olav Bergan leder

Ann-Magrit Austenå

Svein Brurås

Gunnar Flikke

Rune Fløisbonn

Guri Hjeltnes

Magne Lerø

Christine Lie Ulrichsen

Lars Arve Røssland

Eli Skogerbø

Ragna Aarli

Tarjei Bekkedal

Anne-Lena Straumdal

Til toppen
Til dokumentets forside