NOU 2011: 15

Rom for alle— En sosial boligpolitikk for framtiden

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Boligutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. mai 2010. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 11. august 2011

Bjørn Arild Gram

(leder)

Jan Fridthjof Bernt

Kirsti Kolle Grøndahl

Inger Lise Skog Hansen

Øystein Johannesen

Martin Mæland

Viggo Nordvik

Roar Stangnes

Lene Vågslid

Inger Østensjø

Mariann Jodis Blomli

Kim Christian Astrup

Benedikte Endresen

Ane Seip Flaatten

Per-Erik Torp

Til dokumentets forside