Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2011: 4

Mat, makt og avmakt— – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat

Til innholdsfortegnelse

Til Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ved Kongelig resolusjon av 19. februar 2010, ble det oppnevnt et utvalg som skulle kartlegge styrkeforholdene i matvarekjeden, vurdere utviklingen og foreslå tiltak som ivaretar forbrukernes interesser med tanke på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjengelighet. Samtidig skulle utvalget også belyse mulighetene for åpenhet og innsyn i hele matvarekjeden for å sikre tilfredsstillende samfunnsmessig kontroll.

Matkjedeutvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo, 13. april 2011

Einar Steensnæs

Leder

Bente Gustavson

Grete Sjurgard

Thomas Angell

Bjørn Kløvstad

Helge Hasselgård

Jan Egil Pedersen

Eli Reistad

Ola Brattvoll (til 31.12.2010)

Gro Tvedt Andersen

Thea Susanne Skaug

Kristin Taraldsrud Hoff

Aina Bartmann

Anne Borge Johannesen

Bent Sofus Tranøy

Per Christian Rålm

Kjersti Larssen

Vibeke Andersen

Ola Hedstein

Magnus Gabrielsen

Arne Dulsrud

Bjørn Eidem

Kristin Orlund

Johanne Kjuus

Sigrid Skjølås

Andreas Heskestad

Til toppen
Til dokumentets forside