NOU 2013: 2

Hindre for digital verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

Til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Digitutvalget ble oppnevnt i statsråd 24. juni 2011. Utvalget ble bedt om å identifisere og kartlegge eventuelle barrierer for digital verdiskaping. Mandatet ber utvalget komme med innspill til politikkutviklingen innen feltet og vurdere tilsvarende tiltak iverksatt i andre land det er naturlig å sammenligne med og om problemstillingene krever overnasjonal regulering. Digitutvalget legger med dette fram sin utredning med forslag om å legge til rette for digital verdiskaping i Norge.

Oslo, 7. januar 2013

Torgeir A. Waterhouse

leder

Beathe Due

Tone Hoddø Bakås

Jørund Leknes

Kristine Madsen

Per Martinsen

Toril Nag

Thomas Nortvedt

Per Egil Pedersen

Håkon Wium Lie

Jill Walker Rettberg

Svenn Richard Andersen

Til dokumentets forside