NOU 2015: 12

Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering — Første delutredning

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 6. februar 2015 oppnevnte Regjeringen et lovutvalg for å utrede endringer i hvitvaskingsregelverket. Utvalget legger med dette frem første delutredning.

Oslo 6. november 2015

Jon Petter Rui

Leder

Sven Arild Damslora

Frank Hana

Kristin Holberg

Else-Cathrine Lund

Susanne Munch Thore

Atle Roaldsøy

Halvor Sigurdsen

Hege Stokmo

Amund Utne

Ane Charlotte Grenstad

Håkon Christian Nyhus

Til dokumentets forside