NOU 2016: 22

Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Utvalget for evaluering av aksjeloven og allmennaksjeloven ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. januar 2016. Utvalget fremlegger her sin utredning. Utvalgets innstilling er enstemmig.

Oslo 21. oktober 2016

Tore Bråthen

Leder

Cecilie Ask

Elisabet Ekberg

Finn Kinserdal

Eirik Gaard Kristiansen

Stine Winger Minde

Sekretær

Til dokumentets forside