NOU 2017: 17

På ein søndag? — Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar

Til innhaldsliste

Til Kulturdepartementet

Ved kongeleg resolusjon 17. juni 2016 fekk utvalet i oppgåve å vurdere gjeldande regulering av opningstidene på søn- og høgtidsdagar og eventuelt foreslå endringar. Utvalet legg her fram utgreiinga si.

Oslo, 14. desember 2017

Erling Lae (leiar)

Harald Jachwitz Andersen

Gunhild Sun Bellsli

Beate Milford Berrefjord

Carin Blom

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Gyrid Berge Giæver

Kristina Hansen

Bjørn Næss

Filip Rygg

Trine Lise Sundnes

Frank Sve

Ragnar Wiik

Ståle Økland

Martin Hill Oppegaard

Til forsida av dokumentet