Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Bedre bistand. Bedre beredskap.

Dato: 30.11.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.