Høringssvar fra Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag

Høringsuttalelse Bedre bistand, Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer

Dato: 29.11.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg