Høringssvar fra Parat politiet

Høringssvar fra Parat politiet. NOU 2017.11 Bedre bistand. Bedre beredskap

Dato: 30.11.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg