Høringssvar fra Finans Norge

Finans Norges svar knyttet til UP

Dato: 03.12.2017

Svartype: Med merknad

Finans Norge har valgt kun å kommentere endringsforslaget knyttet til UP. UP utførere svært viktige samfunnsoppgaver, som resulterer i færre ulykker og hendelser. Finans Norge samarbeider med Trygg Trafikk for bedre trafikksikkerhet blant annet via prosjekt- og kampanjearbeid. Finans Norge støtter Trygg Trafikks høringsuttalelse. Finans Norge følger også arbeidet med Nasjonal transportplan, hvor UPs arbeid er betydningsfullt for å nå NTP-målene.    

Finans Norge foretrekker at organiseringen av UP ikke blir endret.