Høringssvar fra NTL Politiet

Høringssvar NOU 2017 11 Bedre bistand og bedre beredskap

Dato: 30.11.2017

Svartype: Med merknad

NTL Politiet ønsker i dette høringssvaret å supplere og begrunne dypere de synspunktene som ligger i høringssvaret til LO.

NTL Politiet organiserer politiansatte, og er den nest største organisasjonen i politiet.

Vi viser til vedlegg for argumentasjon og begrunnelse av våre synspunkter. 

Vedlegg