Høringssvar fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Høringssvar fra NFTU - NOU 2017-11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Selve høringssvaret ligger vedlagt!

Vedlegg