Høringssvar fra Vestfold Senterparti

UP må opprettholdes og styrkes

Dato: 30.11.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar på NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap

 

Utrykningspolitiet, UP, i Norge er en suksess. Norge har i dag lavest antall drepte per 1 million innbyggere i Europa, noe som ikke minst skyldes målrettet innsats over år fra UP.

Skal vi klare å opprettholde slike tall, og oppnå trafikksikkerhetsmål som er vedtatt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg må vi styrke, ikke svekke UP.

UP drives i dag kostnadseffektivt, blant annet med plassering i nærheten av politiutdannelsen i Stavern. Dette dras det positive veksler på til begges beste.

Det står i bakgrunnen for høringen at ”Det må utvikles gode og kompetente fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer knyttet til kriminalitet og samhandling.”

Vestfold Senterparti kan ikke forstå at det på denne bakgrunn oppløses et faglig miljø som UP har vært i Stavern med rundt 30 ansatte. Dette er jo allerede er fagmiljø som fungerer.

Nettopp det faglige miljøet som er bygget opp her har gjennom årene vunnet internasjonale priser etter samspill og kreative løsninger i Stavern. Vi kan ikke se at enkeltansatte med UP-faglig bakgrunn får samme mulighet til nytenkning når de blir smurt tynt utover hele politi-Norge, (selv om antall politistasjoner er blitt færre.)

Om UPs ansvar og ressurser overføres til politidistriktene er det derimot grunn til å frykte at UPs oppgaver vil komme i konkurranse med ressursbehov til øvrige oppgaver i hvert enkelt politidistrikt, der behovet allerede er skrikende.

Vestfold Senterparti er også bekymret for distriktene om UP legges ned som enhet. UP yter bistand til politidistrikt ved hendelser der de patruljerer i nærheten. I og med at UP har ansvaret for og patruljerer vegnettet, gjelder dette spesielt i forhold til hendelser i distriktene.