Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune

Høring - Nedleggelse av Utrykningspolitiet (UP)

Dato: 01.12.2017

Svartype: Med merknad

Legger ved høringssvar. Denne skal behandles politisk 19 desember. Jeg ettersender da vedtak.

Dette er Fylkesrådmannen i Aust-Agder fylkeskommunes forslag til vedtak.

Vedlegg