Høringssvar fra Fellesrådet for Afrika

Høringssvar NOU 2017/11 - Nei til sammenslåing av Økokrim og Kripos

Dato: 01.12.2017

Svartype: Med merknad

Fellesrådet for Afrika viser til Tax Justice Norways høringsinnspill og slutter seg til dette i sin helhet.