Høringssvar fra Akershus fylkeskommune

Vedtak fra Hovedutvalget for samferdsel, Akershus fylkeskommune 06.12.17

Dato: 07.12.2017

Svartype: Med merknad

Akershus fylkeskommune ber Justis- og beredskapsdepartementet bidra til at trafikksikkerhetsarbeidet langs våre veier opprettholdes når den fremtidige organiseringen av politiets særorganer vurderes.