Høringssvar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Høringssvar til NOU 2017 11 Bedre bistand. Bedre beredskap

Dato: 01.12.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg