Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - NOU 201711 Bedre bistand. Bedre beredskap

Dato: 07.12.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg