Høringssvar fra Råde kommune

Høringsinnspill, NOU 2017, 11 Bedre bistand. Bedre beredskap

Dato: 30.11.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringssvar fra Råde kommune formannskap. Sak og behandling følger også i vedlegget.

Vedlegg