Høringssvar fra Larvik kommune

Høringsuttalelse fra Larvik kommune til NOU 2017 (11). Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer.

Dato: 30.11.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg