NOU 2018: 14

IKT-sikkerhet i alle ledd — Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget om organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. september 2017. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 3. desember 2018

Hans Christian Holte

Leder

Terje Wold

Håkon Grimstad

Lillian Røstad

Torgeir A. Waterhouse

Marie Moe

Lee A. Bygrave

Therese Steen

Roger Kolbotn og Sveinung Torgersen

Sekretariatsleder

Christian Frederik Mathiessen

Ola Hermansen

Harald Fardal

Anniken Grønli Foss

Anders Bjønnes

Klaus Søreide

Til dokumentets forside