Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2018: 14

IKT-sikkerhet i alle ledd — Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

Til innholdsfortegnelse

4 Datagrunnlag

Hvem utvalget har hatt møter med

23. april 2018:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Datatilsynet

24. april 2018:

KS, Broadnet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

29. mai 2018:

Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Statsministerens kontor

Hvem utvalget har fått innlegg fra

20. november 2017:

Sekretariatet v/Christian Frederik Mathiessen om NIS-direktivet og arbeidet med ny sikkerhetslov med forskrifter

20. november 2017:

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet v/Øyvind Molven om ny personvernforordning (GDPR)

18. desember 2017:

FFI v/Ingar Bentstuen om teknologitrender og sikkerhetsutfordringer

18. desember 2017:

Utvalgsleder Olav Lysne om funn fra NOU 2015: 13

15. januar 2018:

Felles cyberkoordineringssenter, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kripos, Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste om trussel- og sårbarhetsbildet

5. mars 2018:

Sekretariatet v/Anders Bjønnes om myndighetenes arbeid med IKT-sikkerhet i et historisk perspektiv

Hvem utvalget har hatt workshop med

7. mars 2018

Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) (Hans Christian Holte, Lillian Røstad, sekretariatet)

Hvem utvalget har holdt innlegg for

2. februar 2018:

Abelias og Watchcoms Sikkerhetsforum (Hans Christian Holte)

27. februar 2018:

Fylkesmennenes årlige sikkerhetskonferanse (Lillian Røstad)

9. mars 2018:

Forsvarets høyskole/Sjefskurs (Hans Christian Holte)

25. april 2018:

Skate (Hans Christian Holte)

3. mai 2018:

Jon Bings minneseminar 2018. Rettslige rammer for IKT-sikkerhet: Nye reformer i lys av «gamle» tanker (Hans Christian Holte)

29. mai 2018:

Norges Bank og Finanstilsynets årlige seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren (Hans Christian Holte)

Hvem sekretariatet har hatt samtaler med

11. oktober 2017:

Sekretariatet for NOU 2017: 11 Bedre bistand, Bedre beredskap

6. desember 2017:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

7. desember 2017:

Direktoratet for forvaltning og IKT

8. desember 2017:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

13. desember 2017:

Datatilsynet

19. desember 2017:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

16. januar 2018:

Førsteamanuensis Jostein Askim, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

18. januar 2018:

Astri Hildrum, Direktoratet for forvaltning og IKT

14.-15. februar 2018:

Møte i London med britiske myndigheter (National Cyber Security Centre, Department of Media Culture and Sports, Cabinet Office) og representanter for britisk næringsliv (Tech UK, NCC Group og QinetiQ)

22. mars 2018:

Møte i Stockholm med svenske myndigheter (Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet og Näringsdepartementet)

5. april 2018:

Tommy Tranvik, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitet i Oslo

25. april 2018:

Møte i København med Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarsministeriet

27. april 2018:

Teknologirådet v/ direktør Tore Tennøe, Hilde Lovett, Åke Refsdal Moe og Joakim Valevatn

4. mai 2018:

Sekretariatet til forvaltningslovsutvalget

Hvem utvalgsleder og sekretariatsleder har hatt møte med

1.desember 2017:

Referansegruppen

23. mars 2018:

Referansegruppen

Utvalgets referansegruppe har bestått av medlemmer fra

Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Statsministerens kontor.

Hvilke virksomheter som har gitt skriftlige innspill

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Alternativ Data

 • Andøya Space Center

 • Apple

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • BDO

 • Broadnet

 • Brønnøysundregistrene

 • Cisco

 • Cyberforsvaret

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for e-helse

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Distriktsenergi

 • Energi Norge

 • Finans Norge

 • Finanstilsynet

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerrådet

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Telemark

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Færder kommune

 • Gassco

 • Harstad kommune

 • Helse Nord

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Helse Sør-Øst

 • HelseCERT

 • Helsedirektoratet

 • Hydro

 • IKT-Norge

 • Jernbanedirektoratet

 • Justervesenet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal informasjonssikkerhet (Kins)

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Konkurransetilsynet

 • KraftCERT

 • Kripos

 • KS

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Kystverket

 • Landbruks- og matdepartementet

 • LO

 • Luftfartstilsynet

 • Mattilsynet

 • Meteorologisk institutt

 • Microsoft Norge

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Nets

 • Norges rederiforbund

 • Norges vassdrag- og energidirektorat

 • NorSIS

 • Norsk Forening for Elektro og Automatisering

 • Norsk Helsenett

 • Norsk olje og gass

 • Norsk Romsenter

 • NSB

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Næringslivets sikkerhetsråd

 • Olje- og energidepartementet

 • Oljedirektoratet

 • Oslo Kommune

 • Pensjonstrygden for sjømenn

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Posten

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Samferdselsdepartementet

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skatteetaten

 • Statens jernbanetilsyn

 • Statens vegvesen

 • Statnett

 • Statsministerens kontor

 • Telenor

 • Telia

 • Uninett

 • Unio

 • Utdanningsdirektoratet

 • Valgdirektoratet

 • Vegtilsynet

Ekstern bistand

 • Oslo Economics har på oppdrag fra utvalget utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av utvalgets foreslåtte anbefalinger (følger som digitalt vedlegg).

 • Teknologirådet har på oppdrag fra utvalget gitt bistand til tekst i kapittel 4 «Teknologitrender og sikkerhetsutfordringer».

 • Direktoratet for forvaltning og IKT har bidratt med innspill til tekst om offentlige anskaffelser.

 • NTB Arkitekst har på oppdrag fra utvalget språkvasket utredningen.

 • Konsis har på oppdrag fra utvalget utarbeidet illustrasjonene i utredningen.

Til toppen
Til dokumentets forside