Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Et offentlig utvalg, ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum, leverte sin utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsministeren 13. desember 2019. Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Utredningen sendes nå på høring med høringsfrist 1. juli 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2020

Viser 1-100 av 684 treff.

  • Side 1 av 7
  • Side 1 av 7